Inmersiones es, fundamentalmente, un congreso anual de artistas de Euskal Herria

Bases de Inmersiones XIII: Cuestiones domésticas

Deja un comentario

BASES INMERSIONES 2020_v5_Página_1INMERSIONES 2020 BILTZARRA: ETXEKO KONTUAK
Inmersiones Euskal Autonomia Erkidego, Iparralde eta Nafarroako artista berrien biltzar bat da, 2008. urtetik Vitoria-Gasteizen egiten dena, azaroko azken egunetan edo/eta abendu hasieran. Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den ezaugarri hauetako topaketa bakarra da, eta helburu nagusia du gure inguruneko artistak bistarazi eta elkar ezagutzea.

Aurten, hauxe izango dugu goiburua: Etxeko kontuak.

Covid-19 agertu denetik, gure gizarteak iraultza bat bizi du espazioak bizitzeko moduan, galtzerdi bat barnetik kanpora alderantzikatu egin izan balitz bezala. Pribatuak eta etxekoak diren espazioak sareen bidez hedatu eta erakutsi dira eta, aldiz, eremu publikoa hustu egin da konfinamendua dela eta: barnealdea eta kanpoaldea erlatiboak dira orain. Aldatu egin ote du ordena (edo desordena) berri honek botere harremanak gune horietan?

PARTE HARTZEKO MODALITATEAK
Kultura, gizarte eta arte-eragileei zuzentzen zaie (sortzaileak, ikertzaileak,bitartekariak, aktibistak…), Euskal Autonomia Erkidegoan, Iparralden edo Nafarroan bizi, ikasi edo lan egiten dutenei eta, aldi berean, “Inmersiones 2020” osatzen duten atal batean edo askotan parte hartu nahi dutenei, proposatutako gaiari lotutako proposamenak aurkeztuz: “Etxeko kontuak”.

A. Biltzarra
B. Ekintza artea
C. Errezeta lehiaketa

A) BILTZARRA
Arte garaikideari buruzko ponentziak aurkezteko deialdia. Ponentziek proposatutako gaiarekin lotura izan behar dute, eta Euskal Autonomia Erkidegoko, Iparraldeko zein Nafarroako ikusizko arteen arlotik datozen norberaren edo besteren proiektu artistikoei buruzkoak izan, formatua eta generoa edozein dela ere (eskultura, pintura, argazkilaritza, instalazioa, bideoa, ekintza artea, eta abar), eta aurkezpenerako gehienezko denbora 15 minutu izango da.
Aukeratutako sortzaileek konpromisoa hartuko dute 2020ko azaroaren 28an Gasteizen beren proiektuen aurkezpen publiko bat egiteko, eta streaming bidez zabalduko da. Antolakuntzak 300 €-ko diru kopurua ordainduko du prestaketa eta aurkezpen ahalegin horrengatik (zergak barne).
Bidali beheko dokumentazio zehatza posta elektronikoz, mezuaren gaian “Biltzarra” jarriz: asociacioninmersiones@gmail.com helbidera.
1. Proposatutako ponentziaren laburpena (gehienez ere bi orrialde, Word formatuan).
2. Zure motibazioa eta proposatutako gaiarekin zure ikerlanak edo artelanak duen erlazioa azaltzen duen testu bat, tartean sartuz aurkeztuko duzun ponentziaren laburpen bat (gehienez ere bi orrialde Word formatuan).
3. Artistaren lanaren txosten bat (gehienez ere bost orrialde PDF formatuan), tartean sartuz curriculum labur bat.
4. Datu pertsonalak: izen osoa, biltzarreko komunikazioetan agertzea nahi duzun izena (desberdina edo goitizen bat izango balitz), telefono zenbakia eta posta elektronikoa.

b) Ekintza artea
Euskal Autonomia Erkidego, Iparralde eta Nafarroako artisten performance proposamen deialdia. Guk “ekintza artea” deitzen diogu artista batek toki eta une jakin batean bere gorputzaz parte hartu behar duen artelan bati; beraz, beharrezkoa da gorputzez bertan egotea, hori izango baita adierazpenerako eta obra garatzeko bitarteko nagusia.
Proposamenak Inmersiones 2020ren iraunaldian egingo dira: azaroaren 23tik 29ra. Ekintza bakoitza egiteko denbora 15 minutu izango da gehienez. Artistak artelana sortzeko eta eszenaratzeko behar den informazioa emateko konpromisoa hartuko du. Ekintza grabatua izango da biltzarraren egunean, eta streaming bidez zabaldu ahal izango da. Horren truke, artistak 300 € jasoko ditu (zergak barne).
Bidali beheko dokumentazio zehatza posta elektronikoz, mezuaren gaian “Ekintza artea” jarriz: asociacioninmersiones@gmail.com helbidera.

1. Proposatutako ekintza deskribatu eta zehazten duen testua (beharrizanak eta helburuak barne), artistaren motibazioa eta performanceak proposatutako gaiarekin duen erlazioa (bi orrialde gehienez, Word formatuan). Ekintza egiteko beharrezko ekipamendua adierazi behar da, eta hartaz antolakuntza arduratuko da, ahal duen neurrian (gehienez ere bi orrialde, Word formatuan).

2. Artistaren lanaren txosten bat (gehienez ere bost orrialde, PDF formatuan), tartean sartuz curriculum labur bat. Estekak edo kanpoko estekak jar daitezke.

3. Datu pertsonalak: izen osoa, biltzarreko komunikazioetan agertzea nahi duzun izena (desberdina edo goitizen bat izango balitz), telefono zenbakia eta posta elektronikoa.

d) Etxe eremuan, eremutik, eremurako edo eremuarekin egiteko “errezeta” lehiaketa
Lehiaketan parte hartzeko, nahikoa da sare sozialetan “errezeta” bat argitaratzea (facebook, twitter, instagram, pinterest, flickr, etab.) izenburuan ondorengo traolak jarriz: #cuestionesdomesticas #espaciodoméstico #inmersiones2020.Aldi berean, bidali irudi hori (gehienez 5MB) argazkiaren estekarekin edo URL helbidearekin batera posta elektronikoko helbide honetara: asociacioninmersiones@gmail.com. Adierazi mezuaren gaian “Inmersiones 2020ko errezeta lehiaketa”. Nahi beste errezetarekin parte har daiteke.
Antolakuntzak lehiaketari buruzko epaia jakinarazi ondoren, pertsona irabazleak errezeta eman behar du kalitate onenaz, Inmersiones 2020ko katalogoan sartzeko.
Lehiaketak 300 €-ko sari bakarra eskainiko dio irabazleari.

BALDINTZA OROKORRAK, BIDALTZEKO EPEAK, EPAIMAHAIAREN ERABAKIA
Nahitaezkoa den dokumentazio zehatza urriaren 12tik azaroaren 1era bidaliko da asociacioninmersiones@gmail.com posta elektronikoko helbidera. Parte-hartzaileek, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoarekin, Nafarroarekin edo Iparraldearekin duten lotura egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia digital bana bidaliko dute (NAN, erroldatze agiria edo ikasle txartela). Emandako dokumentazioaren guztizko pisua ez da izango inolaz ere 15 MB baino handiagoa.
Atal guztietako proposamenak bidaltzeko epea 2020ko azaroaren 1eko gauerdian bukatuko da.
Inmersioneseko talde eragileak askotariko modalitateetan aurkeztutako proiektuen artean egingo du aukeraketa. Epaimahaiaren erabakia 2020ko azaroaren 4an argitaratuko da Inmersionesen blogean (www. inmersionesgasteiz.wordpress.com) eta sare sozialetan. Halaber, erabakia aukeratutako pertsonei jakinaraziko zaie posta elektronikoz.
Askotariko lanen ordainsari edo saritarako adierazi diren zenbatekoetan dagozkion zergak sartzen dira. Betiere, legez ezarritako zerga atxikipena aplikatuko zaie. Antolakuntzak, era horretan, eskubidea eskuratuko du Inmersiones 2020ko askotariko aplikazio grafikoetan (katalogoa, webgunea, liburua, RSS) irudiak eta testuak erabiltzeko. Inolaz ere ez dira erabiliko beste helburu batzuetarako.

HARREMANETARAKO
Oinarriei edo «Inmersiones 2020» buruzko edozein kontsulta edo argibide:
• asociacioninmersiones@gmail.com
Inmersionesi buruzko informazio guztia hemen duzu eskueran:
• wvww.inmersionesgasteiz.wordpress.com


CONGRESO INMERSIONES 2020: CUESTIONES DOMÉSTICAS
Inmersiones es un congreso de artistas emergentes de la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra que se celebra desde el año 2008 en Vitoria-Gasteiz durante los últimos días de noviembre y/o primeros de diciembre. Es el único encuentro de estas características que se desarrolla actualmente en el País Vasco y su objetivo principal es la visibilidad y el conocimiento mutuo entre los artistas.
Este año trabajaremos sobre el lema: Cuestiones domésticas.
Desde la aparición del Covid-19 nuestra sociedad está viviendo una revolución en la forma de vivir los espacios como si fuera un calcetín al que se ha dado la vuelta. Los espacios privados y domésticos se expanden y se muestran por las redes, mientras el espacio público se vacía por el confinamiento, el adentro y el afuera son ahora relativos. ¿Ha cambiado este nuevo orden (o desorden) el modo de entender las relaciones de poder en tales espacios?

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Dirigida a agentes culturales, sociales y artísticos (creadorxs, investigadorxs, mediadorxs, activistas…) que vivan, estudien o trabajen en la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde o Navarra y que quieran participar en uno o varios de los apartados que conforman “Inmersiones 2020” presentando propuestas que guarden relación con el tema propuesto: “Cuestiones domésticas”.
A. Congreso.
B. Arte de acción.
C. Concurso de recetas


A) CONGRESO
Convocatoria para la presentación de ponencias sobre arte contemporáneo. Se aceptarán ponencias sobre proyectos artísticos propios o ajenos relacionados con el tema propuesto y que provengan del ámbito de las artes visuales en la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra, cualquiera que sea su formato y su género (escultura, pintura, fotografía, instalación, video, arte de acción, etc.), con un tiempo máximo de presentación de 15 minutos.
Los agentes seleccionados se comprometen a realizar una presentación pública de sus proyectos el día 28 de noviembre en Gasteiz, que será transmitida por streaming. Este esfuerzo de preparación y presentación será remunerado por la organización con la cantidad de 300 € (impuestos incluidos). Enviar al correo electrónico asociacioninmersiones@gmail.com la siguiente documentación específica, señalando en el asunto del mensaje “Congreso Inmersiones 2020”:
1. Resumen de la ponencia propuesta (máximo dos páginas, formato Word).
2. Un texto explicando la motivación y la relación del trabajo artístico o de investigación con el tema propuesto incluyendo un resumen de la ponencia que se presentará (máximo dos páginas en formato Word).
3. Un dosier del trabajo del artista (máximo cinco páginas en formato PDF) incluyendo un breve currículo.
4. Datos personales: nombre completo, nombre con el que quiere aparecer en las comunicaciones del congreso (si fuera diferente o tuviera un alias), teléfono y correo electrónico.

B) ARTE DE ACCIÓN
Convocatoria de propuestas performáticas de artistas la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra. Entendemos por “arte de acción” cualquier trabajo artístico que exija la intervención del artista con su propio cuerpo, en un momento y lugar determinado, de modo que es necesaria su presencia física, ya que es el medio principal de expresión y desarrollo de la obra.
Las propuestas tendrán lugar durante la celebración de Inmersiones 2020 (del 23 al 29 de noviembre). El tiempo máximo de desarrollo de cada acción será de 15 minutos. El/la artista se compromete a facilitar la información necesaria para la producción y puesta en escena de la obra. La acción será grabada y podría ser transmitida por streaming el día del congreso. Por todo ello recibirá 300€ (impuestos incluidos).
Enviar al correo electrónico asociacioninmersiones@gmail.com la siguiente documentación específica, señalando en el asunto del mensaje “Arte de Acción Inmersiones 2020”:

CONGRESO INMERSIONES 2020: CUESTIONES DOMÉSTICAS
Inmersiones es un congreso de artistas emergentes de la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra que se celebra desde el año 2008 en Vitoria-Gasteiz durante los últimos días de noviembre y/o primeros de diciembre. Es el único encuentro de estas características que se desarrolla actualmente en el País Vasco y su objetivo principal es la visibilidad y el conocimiento mutuo entre los artistas.
Este año trabajaremos sobre el lema: Cuestiones domésticas.
Desde la aparición del Covid-19 nuestra sociedad está viviendo una revolución en la forma de vivir los espacios como si fuera un calcetín al que se ha dado la vuelta. Los espacios privados y domésticos se expanden y se muestran por las redes, mientras el espacio público se vacía por el confinamiento, el adentro y el afuera son ahora relativos. ¿Ha cambiado este nuevo orden (o desorden) el modo de entender las relaciones de poder en tales espacios?

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Dirigida a agentes culturales, sociales y artísticos (creadorxs, investigadorxs, mediadorxs, activistas…) que vivan, estudien o trabajen en la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde o Navarra y que quieran participar en uno o varios de los apartados que conforman “Inmersiones 2020” presentando propuestas que guarden relación con el tema propuesto: “Cuestiones domésticas”.
A. Congreso.
B. Arte de acción.
C. Concurso de recetas


A) CONGRESO
Convocatoria para la presentación de ponencias sobre arte contemporáneo. Se aceptarán ponencias sobre proyectos artísticos propios o ajenos relacionados con el tema propuesto y que provengan del ámbito de las artes visuales en la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra, cualquiera que sea su formato y su género (escultura, pintura, fotografía, instalación, video, arte de acción, etc.), con un tiempo máximo de presentación de 15 minutos.
Los agentes seleccionados se comprometen a realizar una presentación pública de sus proyectos el día 28 de noviembre en Gasteiz, que será transmitida por streaming. Este esfuerzo de preparación y presentación será remunerado por la organización con la cantidad de 300 € (impuestos incluidos). Enviar al correo electrónico asociacioninmersiones@gmail.com la siguiente documentación específica, señalando en el asunto del mensaje “Congreso Inmersiones 2020”:
1. Resumen de la ponencia propuesta (máximo dos páginas, formato Word).
2. Un texto explicando la motivación y la relación del trabajo artístico o de investigación con el tema propuesto incluyendo un resumen de la ponencia que se presentará (máximo dos páginas en formato Word).
3. Un dosier del trabajo del artista (máximo cinco páginas en formato PDF) incluyendo un breve currículo.
4. Datos personales: nombre completo, nombre con el que quiere aparecer en las comunicaciones del congreso (si fuera diferente o tuviera un alias), teléfono y correo electrónico.

B) ARTE DE ACCIÓN
Convocatoria de propuestas performáticas de artistas la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra. Entendemos por “arte de acción” cualquier trabajo artístico que exija la intervención del artista con su propio cuerpo, en un momento y lugar determinado, de modo que es necesaria su presencia física, ya que es el medio principal de expresión y desarrollo de la obra.
Las propuestas tendrán lugar durante la celebración de Inmersiones 2020 (del 23 al 29 de noviembre). El tiempo máximo de desarrollo de cada acción será de 15 minutos. El/la artista se compromete a facilitar la información necesaria para la producción y puesta en escena de la obra. La acción será grabada y podría ser transmitida por streaming el día del congreso. Por todo ello recibirá 300€ (impuestos incluidos).
Enviar al correo electrónico asociacioninmersiones@gmail.com la siguiente documentación específica, señalando en el asunto del mensaje “Arte de Acción Inmersiones 2020”:

1. Un texto describiendo y detallando la acción propuesta (necesidades y objetivos, incluidos), la motivación del artista y la relación de su performance con el tema propuesto (máximo dos páginas. Formato Word). Es necesario indicar el equipamiento necesario para realizar la acción que correrá en la medida de lo posible por cuenta de la organización. (Máximo dos páginas, formato Word).
2. Un dossier del trabajo del artista (máximo cinco páginas en formato PDF) que incluya un breve currículo. Se pueden incluir links o enlaces externos. 3.Datos personales: nombre completo, nombre con el que quiere aparecer en las comunicaciones del congreso (si fuera diferente o tuviera un alias), teléfono y correo electrónico.

D) CONCURSO DE “RECETAS” PARA/DE/POR/EN/CON/SIN/DESDE… EL ESPACIO DOMÉSTICO
Para participar en el concurso basta con publicar una “receta” en redes sociales (facebook, twitter, instagram, pinterest, flickr, etc.) incorporando en el título los siguientes hashtag: #cuestionesdomesticas #espaciodoméstico inmersiones2020. Simultáneamente, enviar esa misma imagen (máximo 5Mb) junto con la dirección de enlace o URL de la fotografía, a la siguiente dirección de e-mail: asociacioninmersiones@gmail.com. Señalar en el asunto del mensaje “Concurso recetas Inmersiones 2020”. Se puede participar con tantas recetas como se desee.

Una vez sea comunicado por la organización el fallo del concurso, la persona ganadora deberá proporcionar la receta en calidad óptima para su inclusión en el catálogo de Inmersiones 2020.
El concurso ofrece un único premio al ganador de 300 €.

CONDICIONES GENERALES, PLAZOS, FALLO DEL JURADO
La documentación específica requerida deberá ser enviada a la dirección de e-mail asociacioninmersiones@gmail.com entre el 12 de octubre y el 1 de noviembre. Los y las participantes deberán aportar además una copia digital del documento oficial que certifique su vinculación con el País Vasco o Navarra (DNI, certificado de empadronamiento o carné de estudiante). El tamaño total de la documentación aportada no superará en ninguno caso los 15 MB.
El plazo de envío para propuestas en los diferentes apartados finaliza a media noche del 1 de noviembre de 2020.
El grupo motor de Inmersiones hará la selección entre los proyectos presentados en las distintas modalidades. El fallo del jurado se hará público el día 4 de noviembre de 2020 en el blog de Inmersiones (www.inmersionesgasteiz.wordpress.com) y en redes sociales. Asimismo se comunicará vía e-mail a las personas seleccionadas. Los importes indicados como remuneración o premio de los diferentes trabajos incluyen sus impuestos correspondientes. En todo caso se les aplicará la retención fiscal legalmente establecida. La organización adquiere por este medio el derecho a utilizar las imágenes y los textos en los diferentes aplicativos gráficos de Inmersiones 2020 (catálogo, web, libro, RSSS). En ningún caso para otros fines.
CONTACTO
Para cualquier consulta o aclaración sobre las presentas bases o sobre “Inmersiones 2020” en:
asociacioninmersiones@gmail.com
Toda la información sobre Inmersiones disponible en:
wvww.inmersionesgasteiz.wordpress.com

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s